No.

Authors

Title

Journal

Full-Text
PDF

368
Wei-Cheng Chen, Mahmoud MM Ahmed, Chih-Feng Wang, Chih-Feng Huang, Shiao-Wei Kuo
Polymer, 2019, 185, 121940
download
367
Peng Xiao, Jincui Gu, Chang Zhang, Feng Ni, Yun Liang, Jiang He, Lei Zhang, Jianyong Ouyang, Shiao-Wei Kuo, Tao Chen
Nano Energy, 2019, 65, 104002
download
366
Cheng-Tai Tsou, Shiao-Wei Kuo
Macromolecules, 2019, 52 (21), 8374-8383
download
365
Yu-Kai Wang, Fang-Chang Tsai, Chao-Chen Ma, Min-Ling Wang, Shiao-Wei Kuo
Polymers, 2019, 11 (10), 1711
download
364
Cheng-Wei Tu, Fang-Chang Tsai, Chi-Jung Chang, Cheng-Han Yang, Shiao-Wei Kuo, Jiawei Zhang, Tao Chen, Chih-Feng Huang
Surface-Initiated Initiators for Continuous Activator Regeneration (SI ICAR) ATRP of MMA from 2,2,6,6–tetramethylpiperidine–1–oxy (TEMPO) Oxidized Cellulose Nanofibers for the Preparations of PMMA Nanocomposites
Polymers, 2019, 11 (10), 1631
download
363
Ahmed FM EL-Mahdy, Ying-Hui Hung, Tharwat Hassan Mansoure, Hsiao-Hua Yu, Yu-Shen Hsu, Kevin CW Wu, Shiao-Wei Kuo
Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers, 2019, 103, 199-208
download
362
Bo-Han Mao, Ahmed FM EL-Mahdy, Shiao-Wei Kuo
Journal of Polymer, 2019, Research 26 (9), 208
download
361
Aman Chandra Kaushik, Ajay Kumar, Chun-Yen Yu, Shiao-Wei Kuo, Shih-Shin Liang, Satya P Singh, Xiangeng Wang, Yan-Jing Wang, Chung-Kun Yen, Xiaofeng Dai, Dong-Qing Wei, Cheng-Tang Pan, Yow-Ling Shiue
New Journal of Chemistry, 2019, 43 (31), 12241-12256
download
360
Tzu-Chun Tseng, Shiao-Wei Kuo
European Polymer Journal, 2019, 116, 361-369
download
359
Yi-Shen Huang, Jem-Kun Chen, Shiao-Wei Kuo, Ya-An Hsieh, Shota Yamamoto, Jun Nakanishi, Chih-Feng Huang
Polymers, 2019,11 (6), 1079
download
358
Zong-hsin Liu, Cheng-han Hung, Ying-chieh Lin, Cheng-tang Pan, Shiao-wei Kuo, Yao-kun Huang
US Patent App. 2019, 15/854,111
download
357
Zong-hsin Liu, Cheng-han Hung, Ying-chieh Lin, Cheng-tang Pan, Shiao-wei Kuo, Yao-kun Huang
US Patent App. 2019, 15/854,890
download
356
AFM El-Mahdy, YH Hung, TH Mansoure, HH Yu, T Chen, SW Kuo
Chemistry, an Asian journal, 2019, 14 (9), 1429-1435
download
355
Jiang He, Peng Xiao, Wei Lu, Jiangwei Shi, Ling Zhang, Yun Liang, Caofeng Pan, Shiao-Wei Kuo, Tao Chen
Nano Energy, 2019, 59, 422-433
download
354
Peng Xiao, Yun Liang, Jiang He, Lei Zhang, Shuai Wang, Jincui Gu, Jiawei Zhang, Youju Huang, Shiao-Wei Kuo, Tao Chen
ACS nano, 2019, 13 (4), 4368-4378
download
353
郭紹偉
化工, 2019, 66 (2), 1-2
download
352
洪穎慧, 郭紹偉
化工, 2019, 66 (2), 53-68
download
351
Ahmed FM EL-Mahdy, Christine Young, Jeonghun Kim, Jungmok You, Yusuke Yamauchi, Shiao-Wei Kuo
ACS applied materials & interfaces, 2019, 11 (9), 9343-9354
download
350
Wei-Chen Su, Fang-Chang Tsai, Chih-Feng Huang, Lizong Dai, Shiao-Wei Kuo

Polymers, 2019, 11 (2), 201
download
349
Ahmed FM EL-Mahdy, Mohamed Gamal Mohamed, Tharwat Hassan Mansoure, Hsiao-Hua Yu, Tao Chen, Shiao-Wei Kuo
Chemical Communications, 2019, 55 (99), 14890-14893
download
348
Mohamed Gamal Mohamed, Ahmed FM EL Mahdy, Mahmoud MM Ahmed, Shiao-Wei Kuo
ChemPlusChem, 2019
download
347
Hesham R Abuzeid, Ahmed FM EL-Mahdy, Mahmoud MM Ahmed, Shiao-Wei Kuo
Polymer Chemistry, 2019, 10 (44), 6010-6020
download
346
Jheng-Guang Li, Ya-Fan Ho, Mahmoud MM Ahmed, Heng-Chia Liang, Shiao-Wei Kuo
Chemistry–A European Journal, 2019
download
345
Kan Zhang, Xinye Yu, Shiao-Wei Kuo
Polymer Chemistry, 2019, 10 (19), 2387-2396
download
344
Peng Xiao, Jiang He, Yun Liang, Chang Zhang, Jincui Gu, Jiawei Zhang, Youju Huang, Shiao-Wei Kuo, Tao Chen
Solar RRL, 2019
download
343
Yeong-Maw Hwang, Cheng-Tang Pan, Yu-Min Lin, Song-Wei Zeng, Chung-Kun Yen, Shao-Yu Wang, Shiao-Wei Kuo, Shin-Pon Ju, Shih-Shin Liang, Zong-Hsin Liu
Sensors and Materials, 2019, 31 (2), 301-310
download
342
Cheng-Tang Pan, Yeong-Maw Hwang, Yu-Min Lin, Song-Wei Zeng, Shao-Yu Wang, Shiao-Wei Kuo, Shin-Pon Ju, Shih-Shin Liang, Zong-Hsin Liu, Chung-Kun Yen
Sensors and Materials, 2019, 31 (2), 311-318
download
341
Mohamed Gamal Mohamed, Shiao Wei Kuo
Polymers, 2019, 11 (1), 26
download
340
Mohamed Gamal Mohamed, Shiao Wei Kuo
Macromolecular Chemistry and Physics, 2019, 1800306
download